ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการถนน คสล.สายกูโบร์เก่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
21 ก.ย. 2558
22 ประกาศการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านใหม่-ปาแตรายอ หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
28 เม.ย. 2558
23 ประกาศการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
23 มี.ค. 2558
24 ประกาศการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตราแม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
21 พ.ย. 2557
25 ประกาศการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 1)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
21 พ.ย. 2557
26 ประกาศการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
20 พ.ย. 2557
27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
07 ต.ค. 2556
28 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
07 ต.ค. 2556
29 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
634
31 พ.ค. 2556
30 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
835
07 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9