ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายจือนือเร๊ะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
12 มี.ค. 2561
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนน คสล.กือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
12 มี.ค. 2561
13 กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.สายตือโล๊ะดือลง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
07 ม.ค. 2559
14 กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโึครงการบุกเบิกถนนสายจือนือเจ๊ะ-ศูนย์พัฒาเด็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
07 ม.ค. 2559
15 กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 1 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
28 ธ.ค. 2558
16 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 1 (ช่วงที่1)หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
23 ธ.ค. 2558
17 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
23 ธ.ค. 2558
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หลังใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
434
21 ธ.ค. 2558
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
17 ธ.ค. 2558
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงทิพย์วิทยา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9