ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564(จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
29 เม.ย. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พมจ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
619
29 เม.ย. 2564
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
807
18 ธ.ค. 2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
550
24 พ.ย. 2563
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
08 ก.ย. 2563
6 สรุปผลจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
03 พ.ค. 2562
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอรอง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
17 เม.ย. 2562
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจูโซ๊ะ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
942
17 เม.ย. 2562
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
17 เม.ย. 2562
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งสายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9