ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
21 ส.ค. 2563
82 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
17 ส.ค. 2563
83 รณรงค์ และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
948
14 ส.ค. 2563
84 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
966
10 ส.ค. 2563
85 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
998
06 ส.ค. 2563
86 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
05 ส.ค. 2563
87 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
04 ส.ค. 2563
88 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
03 ส.ค. 2563
89 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
01 ส.ค. 2563
90 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเททับคอนกรีตเดิมสายกอลอปอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
09 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77