ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1580
25 ม.ค. 2553
732 ประชาสัมพันธ์ มติ ครม.
1452
11 ม.ค. 2553
733 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1421
05 ม.ค. 2553
734 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
05 ม.ค. 2553
735 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1356
04 ม.ค. 2553
736 การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1429
31 ธ.ค. 2552
737 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะประจำปี2553
1438
30 ธ.ค. 2552
738 สรุปผลการอบรมแผนการดำเนินงานของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1488
24 ธ.ค. 2552
739 รับแจ้งไฟฟ้าดับหรือชำรุดเสียหาย
1647
16 พ.ย. 2552
740 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
1593
03 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  74 |75|  |76|  |77