ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 อินเตอร์เน็ตอบต.ตาเนาะปูเต๊ะมีแล้ว
884
05 ม.ค. 2552
732 ประชาสัมพันธ์ข่าวการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
1007
05 ม.ค. 2552
733 การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
689
29 ธ.ค. 2551
734 ขอประชาสัมพันธ์หลักการบริหารงานและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ สังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
658
22 ธ.ค. 2551
735 ประกาศชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
18 ธ.ค. 2551
736 แจ้งเดือนภัยจากปัญหาวาตภัยดินถล่มและอุทกภัย
761
20 ต.ค. 2551
737 รับโอนย้าย - ตำแหน่งบุคลากร
890
22 ก.ย. 2551
738 การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
708
25 ก.ค. 2551
739 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องการวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
691
10 มิ.ย. 2551
740 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องการวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
720
10 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75