ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 แจ้งเตือนภัยจากปัญหาวาตภัยดินถล่มและอุทกภัย
1399
25 ต.ค. 2553
722 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
1295
01 ต.ค. 2553
723 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1255
07 ก.ย. 2553
724 การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
2840
30 ส.ค. 2553
725 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งบรรจุใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
04 ส.ค. 2553
726 สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1404
21 มิ.ย. 2553
727 หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1270
21 มิ.ย. 2553
728 จัดส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1494
15 มี.ค. 2553
729 คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
6512
26 ก.พ. 2553
730 ขอเชิญประชุมสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ ประจำปี 2553
1455
15 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  73 |74|  |75|  |76|  |77