ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
03 พ.ย. 2552
712 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
903
16 ต.ค. 2552
713 ข่าวดี ! ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
16 ต.ค. 2552
714 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งานการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
15 ต.ค. 2552
715 คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
982
15 ต.ค. 2552
716 การปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
675
15 ต.ค. 2552
717 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2552
734
12 ต.ค. 2552
718 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคนรักษ์สุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
774
05 ส.ค. 2552
719 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
16 ก.ค. 2552
720 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
707
17 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75