ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 12 ม.ค. 54 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
1488
05 ม.ค. 2554
712 การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
31 ธ.ค. 2553
713 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
24 ธ.ค. 2553
714 ประกาศการชำีระภาษีปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
24 ธ.ค. 2553
715 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1156
24 ธ.ค. 2553
716 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
20 ธ.ค. 2553
717 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ณ สถานีอนามัยทั้งสองแห่ง ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554 ครับ ดาวน์โหลดเอกสาร
1285
10 ธ.ค. 2553
718 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1303
15 พ.ย. 2553
719 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งานการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
1371
11 พ.ย. 2553
720 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1267
04 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72 |73|  |74|  |75|  |76|  |77