ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1338
02 พ.ย. 2554
702 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
27 ต.ค. 2554
703 รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1372
20 ต.ค. 2554
704 รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1409
20 ต.ค. 2554
705 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
06 ต.ค. 2554
706 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกครูสอนดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1393
17 ส.ค. 2554
707 ประกาศ โครงการ "ทุนการศึกษายะลารักในหลวง" ดาวน์โหลดเอกสาร
1559
15 ส.ค. 2554
708 ครูที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสังคมไทยร่วมรักสามัคคีคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
1303
15 ส.ค. 2554
709 เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
1589
28 ก.ค. 2554
710 คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
1377
22 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  71 |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77