ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
1242
22 ก.พ. 2555
692 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1148
03 ก.พ. 2555
693 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
20 ม.ค. 2555
694 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
27 ธ.ค. 2554
695 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1117
26 ธ.ค. 2554
696 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1283
15 ธ.ค. 2554
697 ประกาศการชำีระภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1288
15 ธ.ค. 2554
698 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
15 ธ.ค. 2554
699 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1260
15 ธ.ค. 2554
700 ประกาศ เรื่อง การรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครูสอนดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1543
24 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  70 |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77