ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
04 พ.ย. 2553
692 แจ้งเตือนภัยจากปัญหาวาตภัยดินถล่มและอุทกภัย
812
25 ต.ค. 2553
693 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
711
01 ต.ค. 2553
694 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
673
07 ก.ย. 2553
695 การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
2250
30 ส.ค. 2553
696 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งบรรจุใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
04 ส.ค. 2553
697 สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
818
21 มิ.ย. 2553
698 หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
683
21 มิ.ย. 2553
699 จัดส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
910
15 มี.ค. 2553
700 คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
5924
26 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75