ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
404
06 ส.ค. 2563
62 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ส.ค. 2563
63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
04 ส.ค. 2563
64 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
427
03 ส.ค. 2563
65 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ส.ค. 2563
66 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเททับคอนกรีตเดิมสายกอลอปอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
09 ก.ค. 2563
67 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
01 ก.ค. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
350
01 ก.ค. 2563
69 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 มิ.ย. 2563
70 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด-กูโบร์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75