ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทำนบ
601
01 ธ.ค. 2563
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
959
24 พ.ย. 2563
63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตือโล๊ะดือลง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
946
24 พ.ย. 2563
64 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
614
12 พ.ย. 2563
65 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
11 พ.ย. 2563
66 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
950
10 พ.ย. 2563
67 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหะยีตอเย็บ-บือแน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
941
06 พ.ย. 2563
68 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
06 พ.ย. 2563
69 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
948
02 พ.ย. 2563
70 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
961
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77