ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1143
25 ก.ค. 2555
682 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1336
17 ก.ค. 2555
683 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
1325
25 มิ.ย. 2555
684 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
1246
25 มิ.ย. 2555
685 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1165
11 มิ.ย. 2555
686 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
1258
25 พ.ค. 2555
687 คำประกาศถวายสดุดี ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอง 120 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
1258
11 พ.ค. 2555
688 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2555
1224
11 เม.ย. 2555
689 ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1429
20 มี.ค. 2555
690 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
1300
23 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  69 |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77