ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
789
22 ก.ค. 2554
682 ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 12 ม.ค. 54 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
909
05 ม.ค. 2554
683 การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
590
31 ธ.ค. 2553
684 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
24 ธ.ค. 2553
685 ประกาศการชำีระภาษีปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
24 ธ.ค. 2553
686 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
24 ธ.ค. 2553
687 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
20 ธ.ค. 2553
688 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ณ สถานีอนามัยทั้งสองแห่ง ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554 ครับ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
10 ธ.ค. 2553
689 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
725
15 พ.ย. 2553
690 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งานการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
792
11 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75