ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
717
23 ก.พ. 2555
662 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
658
22 ก.พ. 2555
663 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
03 ก.พ. 2555
664 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
20 ม.ค. 2555
665 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
27 ธ.ค. 2554
666 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
26 ธ.ค. 2554
667 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
15 ธ.ค. 2554
668 ประกาศการชำีระภาษีปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
15 ธ.ค. 2554
669 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
15 ธ.ค. 2554
670 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
15 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75