ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ดิน-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
03 ธ.ค. 2555
662 ประชาสัมพันธ์ การรับมือสำหรับน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
03 ธ.ค. 2555
663 เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1261
29 พ.ย. 2555
664 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
3273
28 พ.ย. 2555
665 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
28 พ.ย. 2555
666 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ แถลงนโยบาย
1251
21 พ.ย. 2555
667 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1155
21 พ.ย. 2555
668 ประกาศ เรืองรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555
1305
15 พ.ย. 2555
669 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาครั้งแรก ในวันนที่ 20 พฤศจิกายน 2555
1268
14 พ.ย. 2555
670 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
01 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  67 |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77