ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
698
01 ส.ค. 2555
652 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
25 ก.ค. 2555
653 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
757
17 ก.ค. 2555
654 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
743
25 มิ.ย. 2555
655 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
665
25 มิ.ย. 2555
656 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
11 มิ.ย. 2555
657 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
676
25 พ.ค. 2555
658 คำประกาศถวายสดุดี ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอง 120 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
678
11 พ.ค. 2555
659 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2555
637
11 เม.ย. 2555
660 ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
843
20 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75