ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
2582
28 พ.ย. 2555
642 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
530
28 พ.ย. 2555
643 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ แถลงนโยบาย
677
21 พ.ย. 2555
644 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
21 พ.ย. 2555
645 ประกาศ เรืองรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555
731
15 พ.ย. 2555
646 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาครั้งแรก ในวันนที่ 20 พฤศจิกายน 2555
696
14 พ.ย. 2555
647 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
01 พ.ย. 2555
648 ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
692
01 พ.ย. 2555
649 เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
30 ต.ค. 2555
650 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายแอร้อง หมู่ที่ ๑0 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
19 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75