ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
1265
31 พ.ค. 2556
642 เรื่องการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
31 พ.ค. 2556
643 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
31 พ.ค. 2556
644 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1226
31 พ.ค. 2556
645 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556
1305
21 พ.ค. 2556
646 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมตามโครงการ อบต. สัญจร การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
11 มี.ค. 2556
647 ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
27 ก.พ. 2556
648 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
1305
20 ก.พ. 2556
649 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
1238
15 ก.พ. 2556
650 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
1192
30 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  65 |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77