ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการการก่อสร้างถนนคสล. สายทางข้างโรงเรียนตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
27 ส.ค. 2556
632 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2557 - 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1279
26 ส.ค. 2556
633 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
1280
09 ส.ค. 2556
634 เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
05 ส.ค. 2556
635 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงดารก่อสร้างซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดสายทำนบ-ทับช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
05 ส.ค. 2556
636 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
1271
30 ก.ค. 2556
637 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 19 ก.ค.พ.ศ.2556
1152
23 ก.ค. 2556
638 เอกสารงบประมาณประจำปี 2556
1287
18 ก.ค. 2556
639 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2556
1269
10 ก.ค. 2556
640 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556
1255
18 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  64 |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77