ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
646
31 พ.ค. 2556
622 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556
725
21 พ.ค. 2556
623 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมตามโครงการ อบต. สัญจร การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
685
11 มี.ค. 2556
624 ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
27 ก.พ. 2556
625 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
725
20 ก.พ. 2556
626 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
658
15 ก.พ. 2556
627 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
613
30 ม.ค. 2556
628 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
690
25 ม.ค. 2556
629 ประกาศสอบหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
725
25 ม.ค. 2556
630 เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75