ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
02 ธ.ค. 2556
622 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ม. ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1155
19 พ.ย. 2556
623 เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253
18 พ.ย. 2556
624 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1267
18 พ.ย. 2556
625 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1249
12 พ.ย. 2556
626 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กม.26 ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1126
05 พ.ย. 2556
627 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนตุลาคม2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
05 พ.ย. 2556
628 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2556
1290
29 ต.ค. 2556
629 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1241
14 ต.ค. 2556
630 การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1261
14 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  63 |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77