ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
30 ม.ค. 2557
612 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
1119
27 ม.ค. 2557
613 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1116
27 ม.ค. 2557
614 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนธันวาคม2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1070
02 ม.ค. 2557
615 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
1167
25 ธ.ค. 2556
616 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
1438
17 ธ.ค. 2556
617 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
1140
16 ธ.ค. 2556
618 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557
1040
16 ธ.ค. 2556
619 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์
1073
16 ธ.ค. 2556
620 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
04 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  62 |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77