ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1247
04 ก.พ. 2557
602 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
04 ก.พ. 2557
603 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1081
04 ก.พ. 2557
604 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมกราคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
03 ก.พ. 2557
605 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
30 ม.ค. 2557
606 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
1117
27 ม.ค. 2557
607 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1114
27 ม.ค. 2557
608 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนธันวาคม2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
02 ม.ค. 2557
609 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
1163
25 ธ.ค. 2556
610 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
1432
17 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  61 |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77