ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
14 ต.ค. 2556
602 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 18/2556 วันที่ 25 ก.ย.พ.ศ.2556
553
29 ก.ย. 2556
603 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 17/2556 วันที่ 23 ก.ย.พ.ศ.2556
558
26 ก.ย. 2556
604 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
589
20 ก.ย. 2556
605 เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับจัางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาสังใน หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
03 ก.ย. 2556
606 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกาสัง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
28 ส.ค. 2556
607 การกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกียะ-มะแอทัณษิณ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
549
27 ส.ค. 2556
608 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการการก่อสร้างถนนคสล. สายทางข้างโรงเรียนตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
27 ส.ค. 2556
609 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2557 - 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
685
26 ส.ค. 2556
610 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
700
09 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75