ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
628
04 ธ.ค. 2556
592 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
02 ธ.ค. 2556
593 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ม. ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
576
19 พ.ย. 2556
594 เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
18 พ.ย. 2556
595 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
18 พ.ย. 2556
596 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
12 พ.ย. 2556
597 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กม.26 ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
05 พ.ย. 2556
598 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนตุลาคม2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
05 พ.ย. 2556
599 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2556
704
29 ต.ค. 2556
600 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
14 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75