ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
07 ต.ค. 2563
52 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายกาสัง-แอร้อง หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
06 ต.ค. 2563
53 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ต.ค. 2563
54 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
02 ต.ค. 2563
55 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ณ เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ก.ย. 2563
56 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ย. 2563
57 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ส.ค. 2563
58 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ส.ค. 2563
59 รณรงค์ และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
361
14 ส.ค. 2563
60 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
377
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75