ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเตีะ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
15 ม.ค. 2564
52 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
04 ม.ค. 2564
53 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยคงวามซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
625
30 ธ.ค. 2563
54 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
632
30 ธ.ค. 2563
55 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
636
23 ธ.ค. 2563
56 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
16 ธ.ค. 2563
57 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาว๊ะ -ยะโกะ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
826
15 ธ.ค. 2563
58 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตรมภารกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
977
04 ธ.ค. 2563
59 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
955
02 ธ.ค. 2563
60 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
955
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77