ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 รายงานทางการเงินประจำปี 2556
1310
18 มิ.ย. 2557
582 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤษภาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1144
02 มิ.ย. 2557
583 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
1138
02 มิ.ย. 2557
584 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1100
02 มิ.ย. 2557
585 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26 ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1081
21 พ.ค. 2557
586 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนเมษายน2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
01 พ.ค. 2557
587 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาตัสบาโง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
28 เม.ย. 2557
588 ราคากลางโครงการเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายตาเนาะปูเต๊ะใน-ทำนบ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
28 เม.ย. 2557
589 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
24 เม.ย. 2557
590 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 1 บ้านกม.26 นอกหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
24 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  59 |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77