ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมกราคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 ก.พ. 2557
582 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
30 ม.ค. 2557
583 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
533
27 ม.ค. 2557
584 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
27 ม.ค. 2557
585 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนธันวาคม2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
02 ม.ค. 2557
586 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
583
25 ธ.ค. 2556
587 ขอประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
851
17 ธ.ค. 2556
588 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
559
16 ธ.ค. 2556
589 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2557
457
16 ธ.ค. 2556
590 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์
490
16 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75