ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
14 ส.ค. 2557
572 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1098
08 ส.ค. 2557
573 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
08 ส.ค. 2557
574 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1076
06 ส.ค. 2557
575 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1161
04 ส.ค. 2557
576 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
1111
01 ส.ค. 2557
577 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1086
28 ก.ค. 2557
578 สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
02 ก.ค. 2557
579 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมิถุนายน2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
01 ก.ค. 2557
580 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
27 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  58 |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77