ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
09 เม.ย. 2557
572 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมีนาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
02 เม.ย. 2557
573 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายซอย1บ้านกม.26 ใน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
21 มี.ค. 2557
574 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหะยีตอเหย็บ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
21 มี.ค. 2557
575 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหะยีมิ บ้านกาสัง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
11 มี.ค. 2557
576 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
03 มี.ค. 2557
577 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแอร้อง-กือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
18 ก.พ. 2557
578 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
04 ก.พ. 2557
579 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
04 ก.พ. 2557
580 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
04 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75