ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
24 ต.ค. 2557
562 ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
987
09 ต.ค. 2557
563 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
01 ต.ค. 2557
564 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
01 ต.ค. 2557
565 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
22 ก.ย. 2557
566 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
09 ก.ย. 2557
567 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเหมือง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
03 ก.ย. 2557
568 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนสิงหาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
01 ก.ย. 2557
569 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1076
29 ส.ค. 2557
570 แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
22 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  57 |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77