ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
02 มิ.ย. 2557
562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26 ใน-กม.26 นอก(สายหลังวัด) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
21 พ.ค. 2557
563 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนเมษายน2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
01 พ.ค. 2557
564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาตัสบาโง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
28 เม.ย. 2557
565 ราคากลางโครงการเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายตาเนาะปูเต๊ะใน-ทำนบ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
28 เม.ย. 2557
566 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
24 เม.ย. 2557
567 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 1 บ้านกม.26 นอกหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
24 เม.ย. 2557
568 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
24 เม.ย. 2557
569 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2556
617
14 เม.ย. 2557
570 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 2 บ้านกม.26 นอก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
10 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75