ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
06 ส.ค. 2557
552 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
04 ส.ค. 2557
553 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
526
01 ส.ค. 2557
554 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
28 ก.ค. 2557
555 สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
625
02 ก.ค. 2557
556 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมิถุนายน2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
01 ก.ค. 2557
557 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
27 มิ.ย. 2557
558 รายงานทางการเงินประจำปี 2556
725
18 มิ.ย. 2557
559 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนพฤษภาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
02 มิ.ย. 2557
560 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
556
02 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75