ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
01 ต.ค. 2557
542 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
22 ก.ย. 2557
543 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 ก.ย. 2557
544 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเหมือง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
03 ก.ย. 2557
545 ประกาศสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนสิงหาคม2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
01 ก.ย. 2557
546 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
29 ส.ค. 2557
547 แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดเอกสาร
531
22 ส.ค. 2557
548 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
14 ส.ค. 2557
549 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
517
08 ส.ค. 2557
550 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
08 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75