ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
05 ม.ค. 2558
542 ประกาศการชำระภาษี ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
05 ม.ค. 2558
543 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
05 ม.ค. 2558
544 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
30 ธ.ค. 2557
545 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1105
08 ธ.ค. 2557
546 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ดาวน์โหลดเอกสาร
1311
03 ธ.ค. 2557
547 สรุปผลจัดซื้อ-จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
01 ธ.ค. 2557
548 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
1132
25 พ.ย. 2557
549 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตราแม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1078
21 พ.ย. 2557
550 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1091
21 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55 |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77