ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
21 พ.ย. 2557
522 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 1)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
21 พ.ย. 2557
523 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
21 พ.ย. 2557
524 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบาลูกา-บาตัส ผิวจราจรชนิดหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
20 พ.ย. 2557
525 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
20 พ.ย. 2557
526 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
14 พ.ย. 2557
527 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ดิน-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
461
13 พ.ย. 2557
528 ค่านิยมหลัก 12 ประการ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
711
07 พ.ย. 2557
529 ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกอลอปอง-บ้านตือโล๊ะดือลง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
04 พ.ย. 2557
530 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกำปงบารู หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
04 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75