ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
05 ม.ค. 2558
512 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 ม.ค. 2558
513 ประกาศการชำระภาษี ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
05 ม.ค. 2558
514 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
05 ม.ค. 2558
515 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
30 ธ.ค. 2557
516 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
08 ธ.ค. 2557
517 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
03 ธ.ค. 2557
518 สรุปผลจัดซื้อ-จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 ธ.ค. 2557
519 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
549
25 พ.ย. 2557
520 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตราแม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
21 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75