ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านใหม่-ปาแตรายอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
28 เม.ย. 2558
512 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตือโล๊ะดือลง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
28 เม.ย. 2558
513 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
07 เม.ย. 2558
514 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
1006
02 เม.ย. 2558
515 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
01 เม.ย. 2558
516 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้พร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
1083
31 มี.ค. 2558
517 ราคากลางโครงการฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
26 มี.ค. 2558
518 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
24 มี.ค. 2558
519 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
23 มี.ค. 2558
520 ประกาศตรวรรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
19 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  52 |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77