ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
03 มิ.ย. 2558
502 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
02 มิ.ย. 2558
503 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
02 มิ.ย. 2558
504 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
1182
30 พ.ค. 2558
505 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
1187
30 พ.ค. 2558
506 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
1016
30 พ.ค. 2558
507 เรื่อง กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
1011
30 พ.ค. 2558
508 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
14 พ.ค. 2558
509 รัยสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
06 พ.ค. 2558
510 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
01 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51 |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77