ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
23 ก.พ. 2558
502 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตกาลูบี-แตบาตู(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
23 ก.พ. 2558
503 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
05 ก.พ. 2558
504 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายข้าง อบต. หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
04 ก.พ. 2558
505 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
412
04 ก.พ. 2558
506 ประกาศวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 ก.พ. 2558
507 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
02 ก.พ. 2558
508 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
414
29 ม.ค. 2558
509 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแตมาแม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
19 ม.ค. 2558
510 สรุปผลการจัดซื้อ-จ้างประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75