ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
429
02 เม.ย. 2558
492 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
01 เม.ย. 2558
493 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้พร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
506
31 มี.ค. 2558
494 ราคากลางโครงการฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
26 มี.ค. 2558
495 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
24 มี.ค. 2558
496 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
23 มี.ค. 2558
497 ประกาศตรวรรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
19 มี.ค. 2558
498 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบาลูกา-บาตัส หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
11 มี.ค. 2558
499 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 มี.ค. 2558
500 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านกอลอปอง-บ้านตือโล๊ะดือลง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75