ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
29 มิ.ย. 2558
492 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านใหม่-ปาแตรายอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
23 มิ.ย. 2558
493 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
1010
19 มิ.ย. 2558
494 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
03 มิ.ย. 2558
495 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1018
03 มิ.ย. 2558
496 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
02 มิ.ย. 2558
497 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
02 มิ.ย. 2558
498 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
1180
30 พ.ค. 2558
499 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
1182
30 พ.ค. 2558
500 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
1014
30 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50 |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77