ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
11 พ.ย. 2563
42 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
362
10 พ.ย. 2563
43 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหะยีตอเย็บ-บือแน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
06 พ.ย. 2563
44 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 พ.ย. 2563
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
02 พ.ย. 2563
46 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 ต.ค. 2563
47 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุตรหลาน 2 หมุู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
30 ต.ค. 2563
48 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
370
28 ต.ค. 2563
49 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
14 ต.ค. 2563
50 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75