ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
21 เม.ย. 2564
42 รายงานติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
622
20 เม.ย. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธ์เป็นสมุนไพรควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
666
16 เม.ย. 2564
44 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
16 เม.ย. 2564
45 รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
46 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
05 เม.ย. 2564
47 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
01 เม.ย. 2564
48 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
30 มี.ค. 2564
49 ประชาสัมพันธ์ 6 วิธีการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
654
17 มี.ค. 2564
50 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77