ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
13 ส.ค. 2558
482 ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับระดับพื้นถนนพร้อมปรับเกรดผิวจราจร สายตือโล๊ะลง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
13 ส.ค. 2558
483 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
11 ส.ค. 2558
484 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์เก่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
11 ส.ค. 2558
485 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
1010
07 ส.ค. 2558
486 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
997
04 ส.ค. 2558
487 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
03 ส.ค. 2558
488 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
998
27 ก.ค. 2558
489 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1051
24 ก.ค. 2558
490 เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  49 |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77