ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
02 ก.ย. 2558
472 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ๊ะมุ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1013
31 ส.ค. 2558
473 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคสล.สายซอย 1 บ้านกม.26 ใน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
26 ส.ค. 2558
474 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายแอร้อง-กือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
13 ส.ค. 2558
475 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
13 ส.ค. 2558
476 ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับระดับพื้นถนนพร้อมปรับเกรดผิวจราจร สายตือโล๊ะลง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1013
13 ส.ค. 2558
477 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
11 ส.ค. 2558
478 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์เก่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
11 ส.ค. 2558
479 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
1008
07 ส.ค. 2558
480 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
995
04 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  48 |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77