ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
03 มิ.ย. 2558
472 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 มิ.ย. 2558
473 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
476
02 มิ.ย. 2558
474 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
02 มิ.ย. 2558
475 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
605
30 พ.ค. 2558
476 เรื่อง กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
602
30 พ.ค. 2558
477 เรื่อง การวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
434
30 พ.ค. 2558
478 เรื่อง กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
429
30 พ.ค. 2558
479 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
14 พ.ค. 2558
480 รัยสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
06 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75