ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรางรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
26 ต.ค. 2558
462 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
994
15 ต.ค. 2558
463 ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
08 ต.ค. 2558
464 คู่มือรับน้ำท่วมสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
944
05 ต.ค. 2558
465 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
02 ต.ค. 2558
466 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับระดับพื้นถนนพร้อมปรับเกรดผิวจราจร สายตื่อโล๊ะดือลง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
02 ต.ค. 2558
467 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่5 (งวดที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
30 ก.ย. 2558
468 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ๊ะมุ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
21 ก.ย. 2558
469 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
21 ก.ย. 2558
470 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายซอยเหมือง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
16 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  47 |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77