ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายแอร้อง-กือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
13 ส.ค. 2558
452 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
13 ส.ค. 2558
453 ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับระดับพื้นถนนพร้อมปรับเกรดผิวจราจร สายตือโล๊ะลง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
13 ส.ค. 2558
454 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
11 ส.ค. 2558
455 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์เก่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
11 ส.ค. 2558
456 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
429
07 ส.ค. 2558
457 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
04 ส.ค. 2558
458 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
03 ส.ค. 2558
459 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
417
27 ก.ค. 2558
460 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75