ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)
1006
19 ธ.ค. 2558
442 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายแอร้อง-กือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
17 ธ.ค. 2558
443 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5(งวดที่ 7,งวดที่สุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
16 ธ.ค. 2558
444 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
03 ธ.ค. 2558
445 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)หมุ่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1018
01 ธ.ค. 2558
446 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ(อาคารหลังใหม่)หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
24 พ.ย. 2558
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
09 พ.ย. 2558
448 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ(งวดที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
04 พ.ย. 2558
449 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
03 พ.ย. 2558
450 ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต สายตาเนาะปูเต๊ะ -ทับช้าง หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45 |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77