ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
426
28 ต.ค. 2558
432 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรางรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
26 ต.ค. 2558
433 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
15 ต.ค. 2558
434 ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
438
08 ต.ค. 2558
435 คู่มือรับน้ำท่วมสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
365
05 ต.ค. 2558
436 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
02 ต.ค. 2558
437 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับระดับพื้นถนนพร้อมปรับเกรดผิวจราจร สายตื่อโล๊ะดือลง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
02 ต.ค. 2558
438 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่5 (งวดที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
426
30 ก.ย. 2558
439 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจ๊ะมุ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
21 ก.ย. 2558
440 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75