ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
03 ธ.ค. 2558
422 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)หมุ่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
01 ธ.ค. 2558
423 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ(อาคารหลังใหม่)หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
24 พ.ย. 2558
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
09 พ.ย. 2558
425 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ(งวดที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
434
04 พ.ย. 2558
426 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
03 พ.ย. 2558
427 ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต สายตาเนาะปูเต๊ะ -ทับช้าง หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 ต.ค. 2558
428 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายซอบ 1บ้านกม.26ใน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
30 ต.ค. 2558
429 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายซอยเหมือง-กม.26นอก บ้านซอยเหมืองหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
30 ต.ค. 2558
430 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายซอยเหมือง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75