ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
02 พ.ค. 2559
422 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
01 เม.ย. 2559
423 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
29 มี.ค. 2559
424 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
03 มี.ค. 2559
425 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
994
01 มี.ค. 2559
426 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงทิพย์วิทยา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
23 ก.พ. 2559
427 ประกาศสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559
957
23 ก.พ. 2559
428 กำหนดมัยปะชุสภาองค์การริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
23 ก.พ. 2559
429 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
958
19 ก.พ. 2559
430 แผ่นับ เรื่องไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
953
13 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  43 |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77