ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
378
04 ก.พ. 2559
412 รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
457
11 ม.ค. 2559
413 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559
371
05 ม.ค. 2559
414 ประกาศการชำระภาษี ปี 2559
364
05 ม.ค. 2559
415 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ปี 2559
370
05 ม.ค. 2559
416 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
04 ม.ค. 2559
417 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
423
24 ธ.ค. 2558
418 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560)
428
19 ธ.ค. 2558
419 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายแอร้อง-กือมือลา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
17 ธ.ค. 2558
420 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5(งวดที่ 7,งวดที่สุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
16 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75