ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 มี.ค. 2559
402 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 มี.ค. 2559
403 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแสงทิพย์วิทยา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
23 ก.พ. 2559
404 ประกาศสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559
372
23 ก.พ. 2559
405 กำหนดมัยปะชุสภาองค์การริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
23 ก.พ. 2559
406 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
379
19 ก.พ. 2559
407 แผ่นับ เรื่องไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
370
13 ก.พ. 2559
408 แผ่นพับ เรื่องไข้หวัดนก ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ก.พ. 2559
409 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
10 ก.พ. 2559
410 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัสติก สายตาเนาะปูเต๊ะ-ทับช้าง หมู่ที่ 4- หมู่ที 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
05 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75