ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
03 ต.ค. 2559
402 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
26 ก.ย. 2559
403 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ทำการ อบต. จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
989
22 ก.ย. 2559
404 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมรั้วที่ทำการใหม่ อบต. หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
22 ก.ย. 2559
405 ขอเชิญเข้ารวมรับฟงการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 22 กันยายน 2559
959
16 ก.ย. 2559
406 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
13 ก.ย. 2559
407 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบที่ทำการ อบต.ใหม่ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
982
13 ก.ย. 2559
408 เชิญชวนชาวตาเนาะปูเต๊ะคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
999
13 ก.ย. 2559
409 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
05 ก.ย. 2559
410 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
958
16 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41 |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77