ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
366
07 มิ.ย. 2559
392 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
06 มิ.ย. 2559
393 แผ่นพับ เรื่อง ขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
05 มิ.ย. 2559
394 การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
05 มิ.ย. 2559
395 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
409
25 พ.ค. 2559
396 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการอบต.หลังหใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
19 พ.ค. 2559
397 กลุ่มอาชีพในเขตตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
19 พ.ค. 2559
398 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
02 พ.ค. 2559
399 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
01 เม.ย. 2559
400 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
29 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75