ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
10 พ.ย. 2559
392 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
970
08 พ.ย. 2559
393 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายสัมพันธ์ 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
996
07 พ.ย. 2559
394 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
02 พ.ย. 2559
395 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25559 ดาวน์โหลดเอกสาร
991
01 พ.ย. 2559
396 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.หลังมัสยิดกาสัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
990
28 ต.ค. 2559
397 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
962
20 ต.ค. 2559
398 ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
975
10 ต.ค. 2559
399 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
07 ต.ค. 2559
400 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1043
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  40 |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77