ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ธ.ค. 2563
32 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
51
23 ธ.ค. 2563
33 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 ธ.ค. 2563
34 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาว๊ะ -ยะโกะ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
15 ธ.ค. 2563
35 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตรมภารกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
04 ธ.ค. 2563
36 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
02 ธ.ค. 2563
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
01 ธ.ค. 2563
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
369
24 พ.ย. 2563
39 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตือโล๊ะดือลง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
362
24 พ.ย. 2563
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75