ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
651
29 เม.ย. 2564
32 รณรงค์ และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 เม.ย. 2564
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
657
28 เม.ย. 2564
34 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
644
26 เม.ย. 2564
35 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
21 เม.ย. 2564
36 รายงานติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
618
20 เม.ย. 2564
37 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธ์เป็นสมุนไพรควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
661
16 เม.ย. 2564
38 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
16 เม.ย. 2564
39 รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 เม.ย. 2564
40 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
05 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77