ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
01 ธ.ค. 2559
382 รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
01 ธ.ค. 2559
383 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
969
28 พ.ย. 2559
384 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
964
23 พ.ย. 2559
385 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
966
20 พ.ย. 2559
386 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
17 พ.ย. 2559
387 ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
986
15 พ.ย. 2559
388 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
961
11 พ.ย. 2559
389 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
10 พ.ย. 2559
390 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1024
10 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  39 |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77