ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
368
16 ส.ค. 2559
382 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
01 ส.ค. 2559
383 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559
356
01 ส.ค. 2559
384 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาะแมะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
28 ก.ค. 2559
385 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)หมู่ที่ 9(งวดที่ 1)และ(งวดที่สุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
425
27 ก.ค. 2559
386 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment) : LPA ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
22 ก.ค. 2559
387 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
14 ก.ค. 2559
388 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
04 ก.ค. 2559
389 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการใหม่ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 7
448
24 มิ.ย. 2559
390 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการถนน คสล.สายภายในที่ทำการใหม่ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
419
13 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75