ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
07 ต.ค. 2559
372 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
03 ต.ค. 2559
373 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
26 ก.ย. 2559
374 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ทำการ อบต. จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
395
22 ก.ย. 2559
375 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมรั้วที่ทำการใหม่ อบต. หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
22 ก.ย. 2559
376 ขอเชิญเข้ารวมรับฟงการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 22 กันยายน 2559
374
16 ก.ย. 2559
377 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
13 ก.ย. 2559
378 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบที่ทำการ อบต.ใหม่ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
13 ก.ย. 2559
379 เชิญชวนชาวตาเนาะปูเต๊ะคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
401
13 ก.ย. 2559
380 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
05 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75