ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกสายตาเนาะปูเต๊ะ-ทับช้าง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง
971
09 มี.ค. 2560
362 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะเรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
986
20 ก.พ. 2560
363 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะเรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
968
20 ก.พ. 2560
364 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
969
15 ก.พ. 2560
365 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
01 ก.พ. 2560
366 เรื่อง คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
952
16 ม.ค. 2560
367 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
04 ม.ค. 2560
368 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
04 ม.ค. 2560
369 ประกาศ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
949
30 ธ.ค. 2559
370 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
947
20 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37 |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77