ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
430
10 พ.ย. 2559
362 ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
10 พ.ย. 2559
363 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
08 พ.ย. 2559
364 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายสัมพันธ์ 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
07 พ.ย. 2559
365 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
02 พ.ย. 2559
366 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25559 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
01 พ.ย. 2559
367 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.หลังมัสยิดกาสัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
28 ต.ค. 2559
368 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
376
20 ต.ค. 2559
369 ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
10 ต.ค. 2559
370 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75