ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 โครงการก่อสร้างป้อมยามพร้อมห้องน้ำ ณ.ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
15 ธ.ค. 2559
352 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
01 ธ.ค. 2559
353 รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
01 ธ.ค. 2559
354 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
378
28 พ.ย. 2559
355 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
378
23 พ.ย. 2559
356 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
20 พ.ย. 2559
357 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
413
17 พ.ย. 2559
358 ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
15 พ.ย. 2559
359 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
376
11 พ.ย. 2559
360 ประกาศอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
10 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75