ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายเจะตีแม หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
06 มิ.ย. 2560
352 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
02 มิ.ย. 2560
353 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
01 มิ.ย. 2560
354 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจือนือเร๊ะ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
22 พ.ค. 2560
355 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคสล.สายบ้านผู้ใหญ่ซะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
978
22 พ.ค. 2560
356 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1
962
17 พ.ค. 2560
357 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกม.26นอก-กม.26 ใน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
979
03 พ.ค. 2560
358 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าฝาย หมู่ที่ 3
959
03 พ.ค. 2560
359 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
987
01 พ.ค. 2560
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1012
28 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36 |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77