ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
384
15 ก.พ. 2560
342 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
01 ก.พ. 2560
343 เรื่อง คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
16 ม.ค. 2560
344 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
04 ม.ค. 2560
345 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 ม.ค. 2560
346 ประกาศ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
362
30 ธ.ค. 2559
347 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
365
20 ธ.ค. 2559
348 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูเกะดอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
19 ธ.ค. 2559
349 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
19 ธ.ค. 2559
350 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาแมะโดยการปูตัวหนอน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
19 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75