ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1089
13 มิ.ย. 2560
342 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
995
13 มิ.ย. 2560
343 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
945
13 มิ.ย. 2560
344 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแอร้อง-ปาแตราไมย หมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
958
07 มิ.ย. 2560
345 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายเจะตีแม หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
955
06 มิ.ย. 2560
346 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
02 มิ.ย. 2560
347 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
01 มิ.ย. 2560
348 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจือนือเร๊ะ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
22 พ.ค. 2560
349 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคสล.สายบ้านผู้ใหญ่ซะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
22 พ.ค. 2560
350 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 1
956
17 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35 |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77