ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
28 เม.ย. 2560
332 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
24 เม.ย. 2560
333 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
386
17 เม.ย. 2560
334 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
03 เม.ย. 2560
335 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู3 หมูที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
03 เม.ย. 2560
336 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
03 เม.ย. 2560
337 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล1 สนาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
09 มี.ค. 2560
338 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกสายตาเนาะปูเต๊ะ-ทับช้าง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง
385
09 มี.ค. 2560
339 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะเรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
20 ก.พ. 2560
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะเรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
383
20 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75