ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายซอย 2 สามัคคี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
03 ต.ค. 2560
322 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
958
02 ต.ค. 2560
323 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
02 ต.ค. 2560
324 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
29 ก.ย. 2560
325 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
11 ก.ย. 2560
326 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสัมพันธ์1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
07 ก.ย. 2560
327 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
964
04 ก.ย. 2560
328 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนกั้นตลิ่ง สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
31 ส.ค. 2560
329 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
23 ส.ค. 2560
330 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
955
16 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  33 |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77