ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์ฯตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
27 ก.ค. 2560
312 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจือนือเร๊ะ-แตบาตู หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
20 ก.ค. 2560
313 สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
03 ก.ค. 2560
314 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อวางกล่องเกเบี้ยนกั้นตลิ่ง สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 มิ.ย. 2560
315 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
16 มิ.ย. 2560
316 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสัมพันธ์2 หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
16 มิ.ย. 2560
317 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
13 มิ.ย. 2560
318 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
494
13 มิ.ย. 2560
319 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
405
13 มิ.ย. 2560
320 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
361
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75