ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
29 ก.ย. 2560
302 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
11 ก.ย. 2560
303 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสัมพันธ์1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
07 ก.ย. 2560
304 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
04 ก.ย. 2560
305 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนกั้นตลิ่ง สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
31 ส.ค. 2560
306 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือลีแยปากู หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
23 ส.ค. 2560
307 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
371
16 ส.ค. 2560
308 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเนาะปูเตีะใน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
15 ส.ค. 2560
309 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
371
03 ส.ค. 2560
310 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75